Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(1):40–44

Review

Maria Lagadinou1,2,3, Georgios Eleftherakis1, Dimitris Papageorgiou1, Themistoklis Paraskevas1, Markos Marangos1,2

Continue reading “Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population”

Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):175–183

Review

Aggeliki Bellou1, Charalampos Lampropoulos2, Fotini Fligou1

Continue reading “Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review”

Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):184–199

Review

Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Angelina Bania*, Gerasimia-Marina Chardalia*, Maria Ioakeim*, Athina Katsigianni*, Mari-Liz Knouni*, George C. Kyriakopoulos*, Efthymia Mesiri*, Ioannis A. Pyrousis*, Iasonas Theodorou*, Helen Tsaroucha*,  George Tziolis*, Angelos Koutras

Continue reading “Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer”

Post-COVID Multisystem Inflammatory Syndrome in an adolescent: A case report

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(3):154–158

Case Report

Anthi Chatziioannou1, Christina Liava1, Ilias Chitas1,  Charalmpos Antachopoulos2, Emmanouil Sinakos1

Continue reading “Post-COVID Multisystem Inflammatory Syndrome in an adolescent: A case report”

Prevalence and risk factors of dementia and depressive symptoms in the elderly: A cross-sectional study in west -Greece

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(3):118–125

Original Research Article

Konstantinos Argyropoulos, Christos Liatsos

Continue reading “Prevalence and risk factors of dementia and depressive symptoms in the elderly: A cross-sectional study in west -Greece”

New European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(3):115-117

Editorial

Loukia Alexopoulou-Prounia1, Stavros K. Kakkos1, Marianne G. De Maeseneer2

Continue reading “New European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs”

Immunotherapy application in colorectal cancer. Where do we stand?

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(3):126-134

Review

Geroge Zarkavelis1,2, Ioanna Gazouli1, Stefania Gkoura1, Nantezda Torounidou1, Aristeides Gogadis1, Eleftherios Kampletsas1,2, Davide Mauri1,2

Continue reading “Immunotherapy application in colorectal cancer. Where do we stand?”

IBD patients’ psychosocial functioning during the first COVID-19 lockdown

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(2):73–78

Original research article

Katerina Karaivazoglou1, Georgia Konstantopoulou1, Maria Kalogeropoulou1, Theoni Lourida2, Theodora Kafentzi2, Georgia Diamantopoulou2, Georgios Theocharis2, Konstantinos Assimakopoulos1, Konstantinos Thomopoulos2, Christos Triantos2

Continue reading “IBD patients’ psychosocial functioning during the first COVID-19 lockdown”

Dementia management in the COVID-19 crisis era

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(2):86–97

Review

Georgios Karamanis1, Asimina Pachi1, Evangelia Alpa1, Evangelia Bougioukou1, Maria-Eleni Ntokou1, Maria Skondra1,2, Maria Frounta1,3, Antonios Politis4,5, Panagiotis Alexopoulos3,6,7

 

Continue reading “Dementia management in the COVID-19 crisis era”