An unusual presentation of Datura Stramonium intoxication mimicking encephalitis in Western Greece

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(3):152–156

Case Report

Maria Lagadinou, Stamatia Tsoupra, Christos Davoulos, Panagiota Goutou, Stelios Assimakopoulos, Markos Marangos

Continue reading “An unusual presentation of Datura Stramonium intoxication mimicking encephalitis in Western Greece”

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatitis B virus (HBV) interplay: Their role in liver disease development

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(2):57–65

Original research article

Ploutarchos Pastras1, Stavros Kanaloupitis1, Ioanna Aggeletopoulou1, Aspasia Antonopoulou1, Efthymios P. Tsounis1, Maria Kalafateli1, Vasileios Issaris1, Anna Boulouta1, Konstantinos Papantoniou1, Dimosthenis Drakopoulos1, Evangelos Zazas1, Eleni-Eirini-Konstantina Kottaridou1, Georgia Diamantopoulou1, Aggeliki Tsintoni2, Konstantinos Thomopoulos1, Christos Triantos1

Continue reading “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatitis B virus (HBV) interplay: Their role in liver disease development”

Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population

ACHAIKI IATRIKI | 2023; 42(1):40–44

Review

Maria Lagadinou1,2,3, Georgios Eleftherakis1, Dimitris Papageorgiou1, Themistoklis Paraskevas1, Markos Marangos1,2

Continue reading “Diagnostic approach of fever due to zoonotic diseases in the rural population”

Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):175–183

Review

Aggeliki Bellou1, Charalampos Lampropoulos2, Fotini Fligou1

Continue reading “Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review”

Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):184–199

Review

Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Angelina Bania*, Gerasimia-Marina Chardalia*, Maria Ioakeim*, Athina Katsigianni*, Mari-Liz Knouni*, George C. Kyriakopoulos*, Efthymia Mesiri*, Ioannis A. Pyrousis*, Iasonas Theodorou*, Helen Tsaroucha*,  George Tziolis*, Angelos Koutras

Continue reading “Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer”

Post-COVID Multisystem Inflammatory Syndrome in an adolescent: A case report

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(3):154–158

Case Report

Anthi Chatziioannou1, Christina Liava1, Ilias Chitas1,  Charalmpos Antachopoulos2, Emmanouil Sinakos1

Continue reading “Post-COVID Multisystem Inflammatory Syndrome in an adolescent: A case report”