IBD patients’ psychosocial functioning during the first COVID-19 lockdown

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(2):73–78

Original research article

Katerina Karaivazoglou1, Georgia Konstantopoulou1, Maria Kalogeropoulou1, Theoni Lourida2, Theodora Kafentzi2, Georgia Diamantopoulou2, Georgios Theocharis2, Konstantinos Assimakopoulos1, Konstantinos Thomopoulos2, Christos Triantos2

Continue reading “IBD patients’ psychosocial functioning during the first COVID-19 lockdown”

Dementia management in the COVID-19 crisis era

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(2):86–97

Review

Georgios Karamanis1, Asimina Pachi1, Evangelia Alpa1, Evangelia Bougioukou1, Maria-Eleni Ntokou1, Maria Skondra1,2, Maria Frounta1,3, Antonios Politis4,5, Panagiotis Alexopoulos3,6,7

 

Continue reading “Dementia management in the COVID-19 crisis era”