Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):175–183

Review

Aggeliki Bellou1, Charalampos Lampropoulos2, Fotini Fligou1

Continue reading “Principles for the management of pulmonary embolism: An evidence-based review”

Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):184–199

Review

Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Angelina Bania*, Gerasimia-Marina Chardalia*, Maria Ioakeim*, Athina Katsigianni*, Mari-Liz Knouni*, George C. Kyriakopoulos*, Efthymia Mesiri*, Ioannis A. Pyrousis*, Iasonas Theodorou*, Helen Tsaroucha*,  George Tziolis*, Angelos Koutras

Continue reading “Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer”