Disseminated intravascular coagulation: An uncontrolled explosion of coagulation leading to consumptive coagulopathy

ACHAIKI IATRIKI | 2024; 43(1):23–38

Review

Evgenia Verigou, Krisela-Christina Valera, Theodora Chatzilygeroudi, Argiris Symeonidis

Continue reading “Disseminated intravascular coagulation: An uncontrolled explosion of coagulation leading to consumptive coagulopathy”

Acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding: Changes and advances over the past years

ACHAIKI IATRIKI | 2024; 43(1):39–47

Review

Christos Sotiropoulos, Christos Konstantakis, Odysseas Ampazis, Georgia Diamantopoulou, Georgios Theocharis, Konstantinos Thomopoulos

Continue reading “Acute non-variceal upper gastrointestinal bleeding: Changes and advances over the past years”