Experience of COVID-19 in the University General Hospital of Patras: A short report

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 39(2): 66–71

Research Article

Karolina Akinosoglou1,2, Evangelia Alexopoulou3, Georgios Eleftherakis3, Dimitrios Ziazias1,2, Dimitrios Velissaris1,4, Leonidou Lydia1,2, Alexandra Lekkou1,2, Stelios F. Assimakopoulos1,2, Foteini Fligkou5, Markos Marangos1,2, Charalambos Gogos1,2

Continue reading “Experience of COVID-19 in the University General Hospital of Patras: A short report”

Peritonitis episodes in peritoneal dialysis. A 5-year retrospective single center cohort study

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 39(2): 72–77

Research Article

Adamantia Mpratsiakou1, Marios Papasotiriou1, Ioannis Kehagias2, Evdoxia Avramopoulou1, Theodoros Ntrinias1, Evangelos Papachristou1, Dimitrios S. Goumenos1

Continue reading “Peritonitis episodes in peritoneal dialysis. A 5-year retrospective single center cohort study”

Sarcopenic Obesity in an ageing world. A narrative review regarding sarcopenic obesity in the elderly population

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 39(2): 78–87

Review

Foteini Christopoulou1, Ioannis Andrianopoulos2, Andreas Fotopoulos3, Dimitrios Nikiforos Kiortsis3

Continue reading “Sarcopenic Obesity in an ageing world. A narrative review regarding sarcopenic obesity in the elderly population”

Acute liver failure and hepatic encephalopathy following hepatitis A virus infection. A case report with unexpected improvement without transplantation

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 39(2):107–111

Case Report

Maria Lagadinou1, Ourania Kyriakopoulou1, Anastasia Karela1, Aggeliki Tsintoni2, Ioanna Stavroula Giannakopoulou2, Despoina Spyropoulou3, Dimitrios Velissaris2

Continue reading “Acute liver failure and hepatic encephalopathy following hepatitis A virus infection. A case report with unexpected improvement without transplantation”