Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(4):184–199

Review

Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Angelina Bania*, Gerasimia-Marina Chardalia*, Maria Ioakeim*, Athina Katsigianni*, Mari-Liz Knouni*, George C. Kyriakopoulos*, Efthymia Mesiri*, Ioannis A. Pyrousis*, Iasonas Theodorou*, Helen Tsaroucha*,  George Tziolis*, Angelos Koutras

Continue reading “Emerging molecular targets in Metastatic Colorectal Cancer”