Dementia management in the COVID-19 crisis era

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(2):86–97

Review

Georgios Karamanis1, Asimina Pachi1, Evangelia Alpa1, Evangelia Bougioukou1, Maria-Eleni Ntokou1, Maria Skondra1,2, Maria Frounta1,3, Antonios Politis4,5, Panagiotis Alexopoulos3,6,7

 

Continue reading “Dementia management in the COVID-19 crisis era”

COVID-19 crisis – It is time for doctors to act as managers. Conceptualizing the experience in a Greek Radiation Oncology Department

ACHAIKI IATRIKI | 2022; 41(1):33–39

Review

Konstantina Kitsou1, Antonios Georgopoulos2, Theodora Katsila3, Dimitrios Kardamakis4

Continue reading “COVID-19 crisis – It is time for doctors to act as managers. Conceptualizing the experience in a Greek Radiation Oncology Department”

Experience of COVID-19 in the University General Hospital of Patras: A short report

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 39(2): 66–71

Research Article

Karolina Akinosoglou1,2, Evangelia Alexopoulou3, Georgios Eleftherakis3, Dimitrios Ziazias1,2, Dimitrios Velissaris1,4, Leonidou Lydia1,2, Alexandra Lekkou1,2, Stelios F. Assimakopoulos1,2, Foteini Fligkou5, Markos Marangos1,2, Charalambos Gogos1,2

Continue reading “Experience of COVID-19 in the University General Hospital of Patras: A short report”

An in-house procedure for the isolation of total RNA for SARS-CoV-2 detection in nasopharyngeal or oropharyngeal specimens by quantitative real time PCR

ACHAIKI IATRIKI | 2021; 40(1):28–33

Original research article 

Maria Rodi, Tassos Georgakopoulos, Fotini Kalogianni, Athena Alexandropoulou, Anne-Lise de Lastic, Ioannis Panagoulias, Athanasia Mouzaki

Continue reading “An in-house procedure for the isolation of total RNA for SARS-CoV-2 detection in nasopharyngeal or oropharyngeal specimens by quantitative real time PCR”