Liver fibrosis regression in patients with β-thalassemia major following hepatitis C treatment with direct-acting antivirals (DAAs)

ACHAIKI IATRIKI | 2020; 40(2):87–95

Original research article

 

Efthymios P. Tsounis1, Alexandra Kourakli2, Myrto Christofidou3, Vasileios Lazaris2, Stavros Kanaloupitis1, Paraskevi Katsaouni2, Ioanna Aggeletopoulou1, Eugenia Verigou2, Katerina Karaivazoglou1, Vasiliki Labropoulou2, Konstantinos Zisimopoulos1, Evanthia Tourkochristou1, Konstantinos Thomopoulos1, Argiris Symeonidis2, Christos Triantos1

Continue reading “Liver fibrosis regression in patients with β-thalassemia major following hepatitis C treatment with direct-acting antivirals (DAAs)”